Program

> Program (PDF)

Seje

9.12. / 10:00 – 11:30

Youth Alpine Interrail – how to promote sustainable travel in the Alps
Youth Alpine Interrail enables selected young people to travel sustainably through the Alps by public transport. We cordially invite you to discuss and brainstorm with us how sustainable travel can become an attractive mainstream to make an important contribution to the fight against the climate crisis!
Organizer : CIPRA International & CYC – CIPRA Youth Council

9.12. / 14:30 – 16:00

AlpTick – ena vozovnica za celotno alpsko regijo (samo z vabilom)/ EN
Cilj je ustvariti enotno vozovnico za uporabo celotnega javnega prevoza v alpski regiji. ‚AlpTick‘ bo olajšal potovanje po Alpah, kar bo bolj trajnostno in privlačnejše za mlade.
Organizacija : Mladinski svet CIPRA

GeoBioBlitz – Model za krepitev znanja o alpskih ekosistemih / EN SL
Glavni cilj tega dela je razpravljati o vlogi človeka v njegovem okolju in interaktivnih okoljskih procesih. Kako mladim okrepiti znanje o alpskem ekosistemu, da bodo lahko postali novi ambasadorji?
Organizacija : Environmental Protection College

La Via Alpina – Pot iz zgodovine v prihodnost / EN FR
Via Alpina je čezalpska pot, ki vključuje vrsto alpskih zainteresiranih strani. Cilj te delavnice je združevanje preteklosti s prihodnostjo ter starejšim in mlajšim generacijam pohodnikov omogočiti, da delijo svoje poglede.
Organizacija : CIPRA International, CIPRA France

Health – Work – Life! / EN (14:30 -18:00)
Predstavitev idej in izkušenj, pridobljenih s projektom Alpski prostor HEALPS2, ali kako lahko strategija zdravstvenega turizma pomaga izboljšati življenjske in delovne pogoje v Alpah.
Organizacija : Povezanost v Alpah

Mobilnost, rešitev za bolj privlačna podeželska območja? / EN FR
Življenje na podeželju« se včasih izkaže za težje, kot si ljudje predstavljajo, zlasti ko odkrijemo pomanjkanje ali celo dejansko odsotnost lokalnih storitev. Obisk mesta Villars-sur-Var nam bo pomagal razumeti, kako je je zorganiziralo, tako da svojim prebivalcem omogoča dostop do storitev.
Organizacija : Združenje ADRETS

Onkraj mej sodelovanja državljanov
Šest integriranih teritorialnih partnerstev (PITER) programa INTERREG ALCOTRA predstavi štiri predloge za izboljšanje čezmejnega sodelovanja državljanov za obdobje 2021–2027 kot npr. sodelovanje s šolami in mladinskimi organizacijami ter spodbujanje čezmejnih mikro projektov z lokalnimi organizacijami.
Organizer : Parc national du Mercantour


9.12. / 16:30 – 18:00

 

Opolnomočenje mladih za več divjine v Evropi / EN
V tej interaktivni predstavitvi vam predstavimo participativni koncept Generacije Zemlje in se ukvarjamo z izobraževanjem o divjini po Tomu Brownu. Kako lahko vzgajamo motivirane aktiviste v skladu s filozofijo „Varuješ tisto, kar imaš rad“?
Organizacija : Génération Earth

Od odnosa do narave do trajnostnega prostovoljstva za mlade / DE FR IT SL
Kako dati aktivnejšo vlogo mladim članom alpskih združenj. Primer avstrijskega alpskega kluba s predstavitvijo vodilnih projektov mladinske sekcije.
Organizacija : Youth Club Austria (član Club Arc Alpin, CAA)

Reka Esteron, skupna zgodba in raznolika identiteta / EN FR
Odkrijte edino večjo reko, ki je v Alpah Maritimes brez hidroelektrarne in je leta 2018 dobila status „divje reke“, zaradi njenega prostega pretoka, ohranjene pokrajine in aktivne lokalne mreže deležnikov.
Organizacija : Regionalni naravni park Préalpes d’Azur

Onkraj mej sodelovanja državljanov / FR IT EN
Šest integriranih teritorialnih partnerstev (PITER) programa INTERREG ALCOTRA predstavi štiri predloge za izboljšanje čezmejnega sodelovanja državljanov za obdobje 2021–2027 kot npr. sodelovanje s šolami in mladinskimi organizacijami ter spodbujanje čezmejnih mikro projektov z lokalnimi organizacijami.
Organizacija : Métropole Nice Côte d‘Azur


10.12. / 9:30 – 11:00

 
Ogled za odkrivanje služb na podeželju / EN FR
Predstavitev dveh shem, ki mladim omogočajo odkrivanje življenja in različnih zaposlitev na podeželju. Izmenjava izkušenj vključenih mladih in organizatorjev teh shem.
Organizacija : CREFAD Auvergne, CIPRA France

Prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam / EN SL
Hitro in uspešno prilagajanje podnebnim spremembam je postalo aktualno vprašanje, zlasti za kmetijsko proizvodnjo. V okviru projekta LIFE ViVaCCAdapt smo razvili dva pristopa za povečanje pridelkov.
Organizacija : Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina

Alpski vodni stolp / EN
Številni ledeniki in veliki rečni sistemi izvirajo iz Alp. Zato imajo odločilno vlogo kot vodni zbiralniki za srednjo Evropo. Za začetek ustreznih ukrepov na tem področju je potrebno čezmejno sodelovanje, saj se voda na mejah ne ustavi!
Organizacija : Environmental Research Station GmbH

Kakšne so možnosti za območja, ki jih prizadenejo ekstremni vremenski dogodki? / DE FR IT SL
2. oktobra 2020 so nalivi močno prizadeli štiri doline sredozemskih Alp (Vésubie, Roya, Vermenagna in Argentina). Kako je organizirano življenje v gorskem območju po taki naravni nesreči? Kakšen vpliv ima na kvaliteto bivanja v teh gorskih ozemelj? Video posnetki in razprave z mladimi prebivalci teh štirih dolin.
Organizatorji : Métropole Nice Côte d´Azur, narodni park Mercantour, organizacijski odbor AlpWeek

Podnebne spremembe in naravna tveganja za gorska območja / EN FR
Kako gospodariti z gozdovi v kontekstu podnebnih sprememb in kako ozaveščati prebivalce na območju požarne ogroženosti? Pričata uradnik za ozaveščanje in občina.
Organizacija : Naravni regisjki park Préalpes d’Azur

 

10.12. / 11:15 – 12:45

 

Mladina in alpska mesta se ukvarjajo s podnebjem / DE FR IT SL
Predstavitev rezultatov sodelovanja med mesti – članicami društva Alpsko mesto leta ter mladimi podnebnimi aktivisti iz teh občin.
Organizacija : združenje Alpsko mesto leta

Podnebne spremembe in mladi – katere možnosti moderiranja obstajajo? / EN FR
Eksperimentirajte in delite metode ter orodja za za diskusije glede vprašanja podnebnih sprememb z mlado publiko.
Organizacija : Educ‘Alpes (alpska gorska izobraževalna mreža)

Drugo življenje za vaše smuči! / EN FR
Kako uporabiti stare smuči kot vsakdanje predmete? Združenje Artskiteck vam bo pred božičnimi prazniki dalo nekaj pametnih idej.
Organizacija : Artskiteck / Studio Plume

Kuharska delavnica „Okus Nice“ / DE FR IT SL
Kuharska delavnica za tiste, ki letos ne morejo v Nico s pričevanjem mladega kmeta iz okolice!
Organizacija : Métropole Nice Côte d’Azur, Organizacijski komite Alpski Teden

Seja 18: Kaj potrebujemo za boljše življenje na podeželju / EN FR
Kolektivna delavnica, ki temelji na predlogu bele knjige o nastanitvi mladih odraslih in njihovih pobudah na podeželju.
Organizacija : ADRETS, CIPRA France, CREFAD Auvergne, RECCA, UFISC

YES! Youth Empowerment for Sustainability / EN IT
Program YES! Program je nastal iz izkušenj dveh projektov (Youth Power – The Game in Mab UNESCO Monviso Youth Camp) z namenom vključevanja in usposabljanja mladih, ki živijo v Alpah, na področju trajnostnega razvoja.
Organizacija : Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura

Interaktivna izmenjava med Alpsko konferenco, EUSALP in Alpskim Tedno

 

10.12. / 13:00 – 15:15

Mladi v Alpah se zavzemajo za alpsko območje, ki je odporno na podnebne spremembe
V središču francoskih predsedstev EUSALP in Alpske konvencije so bila vprašanja v zvezi s podnebjem in mladino, viška predsedstev potekata leta 2020 na isti dan. Organizacijski odbor Alpskega tedna je torej predlagal odprt dialog med mladimi, ki sodelujejo pri različnih projektih v alpskem območju, ter članom delegacij EUSALP in Alpske konvencije.
Srečanje naj pokaže mladim v alpskem obmučju, da jim evropske institucije in programi sodelovanja prisluhnejo. Izmenjava naj tudi okrepi participativni pristop ter ideje mladine.
Organizatorji : Regija Bourgogne-Franche-Comté v sodelovanju z Tirolsko, odborom Alpskega tedna in Alpsko konvencijo
Poseben prijavni obrazec za to delavnico : REJISTRACIJ