O Alpskem tednu

AlpWeek Intermezzo 2020

Youth & Climate – How can young people in the Alps be involved in shaping their future?

Pogledi mladih na podnebne spremembe v Alpah bodo glavna tema programa Alpskiteden Intermezzo 2020, ki bo potekal od 9. do 10. decembra 2020 v Nici (Francija).
Podnebne spremembe so zagotovo svetovni pojav, vendar je njegov vpliv še posebej izrazit v gorah, zlasti z izginjanjem ledenikov, s povečanjem naravnih tveganj, kot so zemeljski plazovi, spreminjanje snežne odeje in režima rek. V gorskih območjih se to razvija s precej večjo hitrostjo (do 2 ° C v Alpah od predindustrijske dobe) v primerjavi z globalnim povprečjem povečanja za + 1 ° C.

Življenjskega okolja in poklicev, ki se danes obravnavajo kot tipično „alpski“, jutri verjetno ne bo več, predvsem zaradi podnebnih sprememb. Na Intermezzu AlpskiTeden 2020 bo poudarek prav na tem, kaj to pomeni za mlajšo generacijo. Kako mladi dojemajo spremembe v pokrajini in naravnem okolju, povezane s podnebnimi spremembami? V kakšnem okolju bodo živeli?
Intermezzo AlpskiTeden 2020 bo zagotovil priložnost za primerjavo pogledov in izkušenj, da bi našli odgovore na ta vprašanja. Do sprememb na bolje bo prišlo hitreje, če bodo mladi dejavno vključeni ali celo sami prispevali k iskanim rešitvam. Organizatorji Intermezzo Alpskega tedna 2020 zato menijo, da je ključnega pomena, da jim dodelimo vidno vlogo v programu in razpravah, ki bodo potekale med prireditvijo.

V ta namen vabijo ne le mlade, ampak tudi nepridobitne organizacije, izobraževalne ustanove, inkubatorje, razvojne centre za poklicne dejavnosti, raziskovalce, javne uslužbence in vse, ki živijo in delajo v Alpah, da se zberejo in delijo svoje ideje in izkušnje. Predlagana bo kombinacija med klasičnimi metodami sodelovanja med političnimi ali javnimi akterji ter diskusijske metode, ki prispevajo k boljšemu sodelovanju mladih.

Prihodnost virov in naravnega okolja v Alpah

Alpske pokrajine, viri in naravno okolje igrajo bistveno vlogo pri načinu in kakovosti življenja v Alpah. Podnebne spremembe postopoma spreminjajo okolje in življenje alpskega prebivalstva. Za mlade je nujno in pomembno najti rešitve za upočasnitev in ublažitev teh sprememb, pa tudi prilagajanje nanje.

AlpskiTeden Intermezzo 2020 bo omogočil predstavitev pobud, ki se izvajajo za mlade ali s strani mladih samih za večjo ozaveščenost o ohranjanju življenjskega okolja, domače flore in favne. Cilj tedna je pokazati, da v alpskem loku obstajajo motivirani mladi, ki ustvarjajo rešitve za prihodnost in želijo izvedeti več o tem, kako lahko svoje skupnosti naredijo podnebju prijaznejše.

Tako se bo AlpskiTeden Intermezzo osredotočil tudi na vprašanje, kako lahko izobraževanje mladih generacij prispeva k bolj trajnostnemu sobivanju med naravo in človekovimi dejavnostmi, pa tudi obratno, kako mladi izzivajo našo družbo. Skozi generacije se moramo skupaj naučiti bolj previdno uporabljati in upravljati z omejenimi viri kot sta voda in krhko naravno okolje.

To pomeni spremembo v našem načinu življenja od alpske družbe za enkratno uporabo, ki izkorišča in izčrpava naravne vire, v družbo, ki ceni vire, jih spoštuje, ponovno uporabi ali reciklira. Udeleženci bodo raziskali vprašanja vse od odnosa naše družbe do vode, ki priteka z vrhov gora v morje, do plastičnih ostankov, ki jih lahko najdemo povsod na planetu, pa tudi do kmetijstva, živinoreje in lokalnih dobavnih verig ter krožnega gospodarstva.

Te spremembe bodo imele posledice za mlajše generacije, ki živijo ali se želijo nastaniti v gorah, kar zadeva izobraževanje, izbiro službe in možnosti bivanja.

Prihodnost poklicnega življenja v Alpah

Program AlpskiTeden Intermezzo 2020 vključuje razprave o posledicah podnebnih sprememb na poklicno življenje mlajših generacij.

Za preprečevanje izseljevanja s podeželja je treba ustvariti perspektive za delovna mesta, ki omogočajo trajnostno prihodnost v Alpah. Skupaj z idejami in vizijami mladih je treba tradicionalne sektorje, kot so turizem, kmetijstvo in gozdarstvo, narediti prijaznejše podnebju. Kako mladi prispevajo k razvoju novih poklicev v gorah ali vlivanju novega duha v bolj tradicionalne dejavnosti?

AlpskiTeden Intermezzo 2020 ponuja priložnost za razpravo o novih načinih dela in življenja v gorah ter o vlogi mladih pri razvijanju in ohranjanju tretjih mest, tovarn, kulturnih dejavnosti in drugih pristopov, ki temeljijo na delu na daljavo. Postavlja se tudi vprašanje razvoja pluralnosti in sezonskih delovnih mest ter označevalcev dela v gorah, ki so pogosto povezani z dejavnostmi glede snega, turizma, kmetijstva in gozdarstva.

Bistveni del tega procesa bo ustvarjalnost, prilagodljivost ter ponovno uvajanje življenjskega sloga in poklicev.

AlpskiTeden
AlpskiTeden je mednarodni dogodek, namenjen novim in obetavnim perspektivam trajnostnega razvoja v Alpah. Vsaka štiri leta je organiziran s strani glavnih alpskih organizacij, ki se zavzemajo za trajnostni razvoj in zaščito gora. Krajša vmesna različica dogodka se lahko odvija v obliki AlpskiTeden Intermezzo, kot je bil v Nici decembra 2020.

Dogodek združuje glavne alpske deležnike, ki bodo dobili priložnost za razpravo in razvijanje novih idej ter načinov skupnega sodelovanja. Mesto Nica, ki se nahaja na koncu celotnega alpskega loka, s pogledom na Sredozemsko morje, ponuja izjemen alpski ambient. Naj vas navdihne!

Organisers
Omrežje občin Povezanost v Alpah, Alpska konvencija, Interreg program Območje Alp, Društvo Alpsko mesto leta, CIPRA Francija, CIPRA International, Club Arc Alpin, Francoska zveza alpskih in gorskih klubov, Mednarodni znanstveni odbor za preučevanje Alp ISCAR, WWF.

Finančna pomoč
Ministrstvo za ekološko in solidarnostno tranzicijo, Južna regija – Provansa-Alpe-Azurna obala, Regija Auvergne Rhône-Alpes, Regija Bourgogne Franche Comté