O Alpskem tednu 2016

Alpe & ljudje

Geigelstein(c)Kattari

Raznolikost v odnosih med Alpami in ljudmi, ki v njih živijo, delajo in preživljajo prosti čas, je bila osrednja tema četrte izvedbe AlpskegaTedna, ki je potekal oktobra 2016 v kraju Grassau/Achental (Nemčija). Veliki izzivi čakajo v prihodnosti prebivalce Alp in prav oni so ključni dejavnik za njihovo obvladovanje.  Cilj AlpskegaTedna je bil izmenjati obstoječe alpske izkušnje za iskanje novih alpsko naravnanih rešitev za prihodnost, s katerimi bi ohranjali družbeno, kulturno in  naravno dediščino tega območja.  Za prikaz različnih obstoječih pristopov in za razpravo o možnostih trajnostnega razvoja je AlpskiTeden 2016 spodbudil širok in raznolik dialog o treh glavnih področjih ukrepanja: demografija, kultura in kakovost življenja.

Chiemseedelta(c)Oekomodell-Achental

Alpe & demografija

Demografske spremembe predstavljajo enega od glavnih izzivov za Alpe. Kdo so sedanji in prihodnji prebivalci Alp in kateri so njihovi življenjski vzorci? Kako lahko socialno raznolikost (spol, generacije, priseljenci …) (boljše) izkoristimo kot dejavnik za spodbujanje sprememb v korist trajnostnega razvoja alpske regije? Kateri je vpliv demografskih sprememb na družbeni kapital, kohezijo in inovacije v alpskih regijah, na vzorce naseljenosti (n.pr. odseljevanje, širjenje urbanih območij), na rabo zemljišč, ohranjanje narave in mobilnost? Kako lahko vladne in nevladne organizacije pripomorejo k upravljanju teh sprememb, na primer v okviru politik prostorskega načrtovanja?

Alphornblaeser(c)Kattari

Alpe & kultura

Kultura je lahko pomemben vir oziroma orodje za razvoj regij. Kultura življenja, kultura umetnosti, kultura sodelovanja, kulturna dediščina, ki zaobjema alpsko arhitekturo in kulturno krajino in kulturna raznolikost,  so vse vidiki, ki jih velja upoštevati.  Katere so specifične danosti »alpske kulture/alpskih kultur«? Katere so »pristne« kulturne izkušnje alpskih prebivalcev in obiskovalcev, ki se skrivajo za fasado, ki jo globalno ponuja trženje turizma? Kako lahko okrepimo kulturo v vsej njeni raznovrstnosti, zato da spodbudi trajnostni regionalni razvoj v Alpah?

Chiemsee2(c)Kattari

Alpe & kakovost življenja

Kakovost življenja, blaginja, socialno skrbstvo in zdravstvo so ključni elementi za ohranjanje živih in dinamičnih družb v alpskih regijah. Vendar sta dogovor o skupni definiciji in ohranjanje visoke kakovosti v obdobju gospodarske recesije izziv. S katerimi merili lahko najbolje opišemo  posebne značilnosti kakovosti življenja v Alpah? Kakšen je vpliv osnovnih storitev, mobilnosti, gospodarskih, demografskih in družbenih dejavnikov? Kako lahko okolje in ekosistemske storitve pripomorejo k izboljšanju kakovosti življenja v Alpah? Katere so priložnosti in nevarnosti za kakovost življenja zaradi podnebnih sprememb? Katere družbene in gospodarske inovacije je treba uvesti in podpreti, zato da bo prihodnjim generacijam zagotovljena višja kakovost življenja brez škode za alpsko okolje?

AlpskiTeden: od leta 2004

AlpskiTeden je mednarodni dogodek, posvečen novim in obetajočim možnostim trajnostnega razvoja v Alpah. Organizirajo ga v sodelovanju glavne alpske organizacije, ki se zavzemajo za  regionalni in trajnostni razvoj, in se odvija vsaka štiri leta. Dogodek združuje vse glavne alpske deležnike, ki imajo na njem priložnost, da izmenjajo in razvijejo nove ideje in načine sodelovanja.

Organizatorji

Povezanost v Alpah; Alpska konvencija; Interreg program Območje Alp; Društvo Alpsko mesto leta; CIPRA  International; Club Arc Alpin; ISCAR Alpine Research; Ökomodell Achental.

Finančna podpora

Nemško zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave, gradnjo in jedrsko varnost; Bavarsko državno ministrstvo za okolje in varstvo potrošnikov.