Delavnica 4
Mi smo podnebje!

Razmišljanja o podnebju prijaznem vedenju in načinu življenja z udeležbo državljanov in mladih v okviru projektov “Youth alpine express” in “100max”

Session 4
V tej interaktivni sekciji si bodo udeleženci projektov “Youth Alpine Express” in “100max” izmenjali izkušnje in priporočila glede prilagajanja in izboljšanja podnebju prijaznega vedenja. Udeleženci bodo imeli tudi priložnost, da se pobliže seznanijo z metodo izračunavanja CO2 “dober dan ima 100 točk”. Glavni vprašanji sta: “ Kateri je pravi način življenja za nas? Kateri je način življenja, ki nam bo omogočil, da ohranimo podnebno ravnotežje pri nas in na globalni ravni?
S projektom “100Max“ so občine iz sedmih alpskih držav s pomočjo igre spodbudile prebivalce, da živijo za določen čas na podnebju prijazen način. „Youth Alpine Express“ pa je mlade delavce in mlade nasploh ter oblikovalce politik povabil na skupno potovanje iz rodnih krajev na štiri mednarodne dogodke, pomembne za Alpe, z uporabo trajnostnih prevoznih sredstev. AlpskiTeden je zadnja etapa potovanja v projektu. Pobudnica CIPRA International izvaja oba projekta, Kairos pa je poskrbel za pripravo metode 100 točk.

Govorci: Martin Strele, Kairos Wirkungsforschung und Entwicklung,
Voditelj: Michaela Hogenboom, CIPRA International

Organizacija: CIPRA International
Stiki: Michaela Hogenboom

12.10.2016
DE FR IT SL EN
Grosser Heftersaal