Delavnica 25
Zemljišča s spremenjeno namembnostjo v alpskih mestih: priložnost in izziv

Kako bi lahko s pomočjo participativnih metod čim bolje izkoristili potencial neobdelanih površin v alpskih mestih?

session25cwolfganggasser_pr
Veliko mest in vasi v alpski regiji se sooča z izzivi trajnostnega razvoja naselij in mora reševati probleme z navzkrižnimi interesi. Na eni strani obstaja želja po ohranjanju neokrnjenih, atraktivnih in živahnih vaških središč, na drugi strani pa iskanje nove in trajnostne uporabe opuščene zemlje in stavb, na primer bivših vojaških objektov, opuščenih industrijskih con in podobnih večjih območij ter prometne infrastrukture. S pomočjo strokovnjakov bodo Alpska mesta leta in udeleženci na AlpskemTednu skupno ocenili, katere so trenutno dobre prakse in pogoji za trajnostni razvoj naselij s socialnega, kulturnega, političnega in arhitekturnega vidika.

Govorci: Fred Frohofer, Arnold Hirschbühl, Maria Lezzi
Voditelj: Claire Simon

Organizacija: Verein „Alpenstadt des Jahres“ / Association « Ville des Alpes de l’Année » / Associazione “Città alpina dell’anno” / Društvo Alpsko mesto leta
Stiki: Magdalena Holzer

14.10.2016
DE FR SL IT
Golf Resort Achental, Room Geigelstein