Delavnica 22
Traditional crafts and local dialects – how to maintain them?

Approaches to reanimating landscape-forming activities and dialects in the regional Nature Park Pfyn-Finges

session22cwolfganggasser_pr
Regionalni naravni park Pfyn-Finges koordinira in organizira ukrepe za ohranitev biotske raznovrstnosti v živih mejah, terasastih krajinah in gozdnih robovih. Kako zbiramo in uporabimo naravni material (npr. za izdelovanje košar) ali kateri delovni koraki so potrebni od pridelave žit in vse do pečenega kruha, to je znanje, ki mu grozi, da zaide v pozabo. Ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti zato obsegajo tako vsakodnevna opravila, kot tudi navidezno manj smiselne aktivnosti za ohranjanje odprtosti krajine. Raznolikost vrst vključuje tudi kulturne vidike in je lokalne dialekte potrebno prav tako negovati kot okolje v naravi. V tem prispevku bomo predstavili različne pristope za izvajanje teh vodilnih idej, ki smo jih sami tudi preizkusili. S primeri bomo prikazali kako smo alpsko naravno in kulturno dediščino razvili naprej v sodobnejšo obliko, da jo bo še v prihodnje možno doživeti kot živo tradicijo.

Govorci: Edmund Steiner (Naturpark Pfyn-Finges / Erlebniswelt Roggen Erschmatt), Jennifer Skolovski (Naturpark Pfyn-Finges), Marianne Steiner (Erlebniswelt Roggen Erschmatt), Roni Vonmoos-Schaub (Sortengarten Erschmatt / Erlebniswelt Roggen Erschmatt)

Organizacija: Nature Parc Pfyn-Finges
Stiki: Edmund Steiner

14.10.2016
DE
Kleiner Heftersaal