Delavnica 21
Raznolikost je super! Priseljevanje v alpskih občinah

Kako lahko alpske občine prevzamejo aktivno vlogo na področju priseljevanja in s tem prispevajo k dobremu sobivanju novih priseljencev in starega prebivalstva?

session26cwolfganggasser_pr
Do migracije pride iz različnih razlogov. Nekateri ljudje iščejo nov kraj, kjer bi živeli življenje na način, ki jim je najbolj pri srcu, drugi so povabljeni v tujino kot kvalificirani delavci in spet drugi bežijo iz svojih rodnih krajev. Alpske občine se spreminjajo zaradi preseljevanja in priseljevanja iz več razlogov. Te demografske spremembe so velik izziv za občine in od njih zahtevajo prilagajanje delovanja občinskih služb. Primeri projektov za alpsko območje kažejo na možnosti aktivnega sodelovanja. Na eni strani gre za to, kje so potrebni priseljenci, na drugi pa je treba nujno poskrbeti za hitrejšo vključitev različnih skupin priseljencev z uspešnim sodelovanjem krajevnih prebivalcev. S to sekcijo se bo zaključil dvoletni projekt „Living. Together in the Alps“, ki ga je podprlo nemško predsedstvo Alpske konvencije. Rezultati v strnjeni obliki so predstavljeni na razstavi.

Govorci: Oliver Christoph, Gemeindeverband Vorarlberg, Giacomo Lombardo, Sindaco Ostana, Pfarrer Jörg Wuttge, Verein AGAPE, Andreas Postner, HTL Rankweil
Voditelj: Gabriele Greussing, Allianz in den Alpen

Organizacija: Allianz in den Alpen
Stiki: Gabriele Greussing

14.10.2016
DE FR IT SL EN
Grosser Heftersaal