Delavnica 17
Urbane gore (Urban Mountains) – primer za dva

Odnosi med nižinami in gorskimi predeli v središču raziskav in kulture

Session 17
S Strategijo EU za alpsko makroregijo (EUSALP) in njenimi nacionalnimi implementacijami se bo alpska regija izjemno razširila na ravni svojega upravljanja, kar ne bo ostalo brez posledic za dojemanje in razvojni potencial Alpske regije v bolj tradicionalnem pomenu. Izhajajoč iz relacijskega razumevanja prostora ter kot odgovor na pomanjkanje poznavanja razmerja med znotraj-alpskim območjem (gorski predeli) in naseljenimi obrobnimi predeli (nižinami) želi delavnica “Urbane gore – primer za dva” prispevati k humanističnemu in muzejskemu pogledu na realne in namišljene medsebojne odnose med gorskimi predeli in makroregijo. “Urbane gore” potrjujejo temo AlpskegaTedna 2016 “Alpe&ljudje”, ki se osredotoča na akterje in vključuje tri ključna področja (demografijo, kulturo in kvaliteto življenja) z medsebojnim povezovanjem, združevanjem strokovnjakov alpskih raziskav ter prenosom znanja v muzeje.

Govorci: Monika Gärtner, Museum Huber-Hus, Lech a.A. (AT), Friederike Kaiser, Alpines Museum des DAV, Munich (DE), Evelyn Reso, Touriseum Meran (IT), Andreas Rudigier, Vorarlberg Museum, Bregenz (AT)
Voditelj: Beat Hächler, Alpines Museum, Bernhard Tschofen, University of Zurich

Organizacija: ICAS Inter-academic Commission for Alpine Studies
Stiki: Beat Hächler and Bernhard Tschofen

13.10.2016
DE EN FR IT SL
Grosser Heftersaal