Plenarno zasedanje

Sreda, 12.10.2016, 9:30-12

Pozdrav in otvoritev

Thomas Scheurer, ISCAR

 

Izročki Alpskega tedna 2012 v Poschiavu

Cassiano Luminati, Polo Poschiavo

 

Govor 1

Kako lahko prebivalci Alp obvladajo (veliko) preoblikovanje ?

Harald Welzer, FUTURZWEI. Stiftung Zukunftsfähigkeit

 

Govor 2

Alpe – kulturna vprašanja. Zakaj brez kulture ne moremo govoriti o Alpah

Bernhard Tschofen, Universität Zürich

Alpe so kulturno najbolj bogata gorska veriga na svetu. Tega ne določa samo njihovo trenutno stanje v vseh svojih nasprotjih ampak tudi pričakovanja s katerimi so nas vedno vabile. Predstavitev opisuje alpsko antropologijo in obravnava njihovo navidezno prepričljivo privlačnost množici. Ob upoštevanju trenutnega kontrastnega razvoja in konkurenčnih zahteve glede izrabe, se predstavljalec sprašuje o sočasnih družbenih izzivih, ki so s tem povezani – v Alpah samih, in v širšem alpskem prostoru.

 

Govor 3

Spalna vas in urbana vroča točka: prekletstvo ali blagoslov?

Sandrine Percheval, Development association « l’Adrets » & Anne Lassman-Trappier, Environn’Mont Blanc

Sandrine Percheval in Anne Lassman-Trappier delata in živita v francoskih alpah : Sandrine prihaja iz ruralnega območja obdanega z izoliranimi vasmi in Anne iz urbane vroče točke in pomembnega centra alpskega turizma, lociranega na glavni transportni poti mednarodnega motornega prometa. Obe si prizadevati najti pravo razmerje med premajhno uporabo in izkoriščanjem prostora in tako prispevati k izboljšanju kakovosti življenja in naravnega okolja.
Predstavili bosta dve povsem različni izkušnji iz življenja v Alpah v povezavi z nastanitvami, kakovostjo okolja, storitvami, mobilnostjo, kmetijstvom in turizmom. S kakšnimi problemi se srečujejo prebivalci ? Kakšne so prednosti v obeh realnostih ? Kakšne so rešitve razvite s strani prebivalcev v upanju, da bi premagali izzive in ustvarili pravšnje ravnovesje med premajhno uporabo in izkoriščanjem ? Kakšna je vloga lokalnih združenj pri iskanju prilagodljivih rešitev ?